POLÍTICA DE PRIVACITAT

Totes les dades de caràcter personal que siguin facilitades per l’Usuari a través de l’enviament d’un correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. De manera expressa, l’Usuari queda informat que aquestes seran incorporades a fitxers existents a CUROSFRED SL i que té derecho d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a aquest, podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol·licitud a l’adreça: Parc d’Activitats Econòmiques Carrer Mas de la Mora, 12 – 08500 VIC (BARCELONA), o mitjançant l’enviament a l’adreça de correu electrònic curos@curosfred.com; en la qual consti el fitxer o fitxers a consultar.

Amb caràcter general, les dades són tractades de forma confidencial i incloses en un fitxer titularitat de CUROSFRED SL, amb la finalitat de poder oferir un millor servei personalitzat. Les dades no són cedides a tercers sense disposar del previ consentiment.

L’usuari pot exercitar els drets d’accés, rectificació o cancel·lació i oposició, enviant un escrit ordinari mitjançant correu electrònic al titular.

De conformitat amb la legislació en protecció de dades i l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic el propietari del lloc i responsable del tractament de les dades és:

CUROSFRED SL (des d’ara “l’empresa”).

Dades de contacte de L’EMPRESA i del Delegat de Protecció de Dades:

Parc d’Activitats Econòmiques, C/ Mas de la Mora, 12, 08500 VIC

Correu electrònic: curos@curosfred.com

CIF: B63481261

Ús i finalitat de les dades obtingudes

Les dades que li sol·licitem en els diferents formularis de la nostra pàgina web són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat de gestionar i tramitar la petició que ens ha realitzat i poder enviar-li informació dels nostres serveis, i en cap cas està obligat a facilitar-les. Les dades de resposta obligatòria s’especifiquen en el propi formulari, i la seva negativa a subministrar-les implicarà no poder gestionar la seva petició. Així mateix, l’usuari assegura que totes les dades facilitades són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per a la qual es sol·liciten.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i un cop finalitzi l’esmentada relació es mantindran bloquejades el temps legalment establert, abans de la seva destrucció.

L’enviament d’aquestes dades implica la seva autorització expressa a incorporar-les als nostres fitxers corresponents, sempre que L’EMPRESA ho consideri convenient per a la gestió de la petició que sol·liciti.

Mitjançant l’acceptació de la casella del formulari, vostè consent l’enviament d’informació dels nostres serveis que puguin resultar del seu interès.

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació. En cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes. Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que el Responsable ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

Drets dels interessats

El titular de les dades personals té dret a:

  • Obtenir confirmació sobre si el Responsable està tractant les dades personals que el concerneixin, o no.
  • Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament el Responsable dles conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
  • En determinades circumstàncies, en virtut del dret de portabilitat, els interessats tindran dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre-ho a un altre responsable.

El titular pot exercir els seus drets:

  • Mitjançant escrit dirigit a CUROSFRED SL Parc d’Activitats Econòmiques. C / Mas de la Mora, 12 08500 VIC, referència “Protecció de Dades”.
  • Per mitjà de correu electrònic a l’adreça curos@curosfred.com posant a l’assumpte “Protecció de Dades”.

Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies